Zezwolenia

Zezwolenia na transport ponadgabarytowy są podstawowym dokumentem umożliwiającym przewiezienie ładunku, którego cechy wagowo-wymiarowe czynią go ponadnormatywnym. W takim przypadku zezwolenia te wymagane są na terenie całej Europy i wydawane są w poszczególnych krajach przez właściwy urząd. Ze względu na czas, w jakim zezwolenia na transport ponadgabarytowy są ważne, można je podzielić na jednorazowe lub stałe. Inny możliwy podział to zezwolenia na przekroczone wymiary lub na przekroczoną wagę. W zależności od kraju mogą obowiązywać różne przepisy, przez co w jednym przypadku przekroczony wymiar będzie wymagał zorganizowania zezwolenia na transport nienormatywny, a w innym już nie. Z reguły jednak w większości przypadków jest tak, że powyżej pewnej wagi lub przekroczenia dopuszczalnego wymiaru w każdym kraju realizacja transportu takiego ładunku będzie się wiązała z koniecznością organizacji zezwolenia na transport ponadgabarytowy.

CO MOŻEMY PAŃSTWU ZAOFEROWAĆ?

Bez względu na to, czy świadczycie Państwo usługi w transporcie ponadgabarytowym poszukując informacji na temat możliwości organizacji zezwoleń specjalnych na terenie Europy, czy zwyczajnie jesteście Państwo zainteresowani tą kwestią jako strona zlecająca taki transport, doskonale trafiliście odwiedzając naszą stronę.

Niekiedy przeszkodą w tej sprawie może być bariera językowa lub zwyczajnie brak wiedzy, do kogo należy się zwrócić chcąc złożyć wniosek o wydanie zezwolenia we Francji lub Holandii. Zezwolenia na transport ponadgabarytowy i ich organizacja w różnych krajach jest elementem naszej oferty, którą kierujemy przede wszystkim do firm transportowych. Teren naszego działania obejmuje praktycznie całą Europę, ponieważ nasza firma współpracuje z wieloma partnerami w różnych krajach. Jeżeli zatem stoicie Państwo przed wyzwaniem realizacji transportu ponadgabarytowego przez terytorium kraju, gdzie go wcześniej nie organizowaliście i kwestia zezwoleń nie została tam jeszcze rozpoznana, koniecznie skontaktujcie się z naszą firmą.